O chlebu s máslem,
štěstí a hledání.

Můžeme po celý život usilovně a poctivě dělat tisíce věcí, bydlet v tisících městech, milovat tisíce lidí a nic. Přitom tady někde na zemi je místo, činnost a člověk, kteří by nás učinili šťastnými. Bohužel o nich nevíme. Štěstí proto může mít podobu odpovědi na otázku "Kde je to město?". Může ale také na sebe vzít podobu zachyceného krajíce chleba s máslem, který div že už nepolíbil podlahu. Říkejte to ale člověku, jehož krajíc na oné podlaze s plesknutím přistál. Otráveně se rozloučí se svou ideální ženou a ulicemi ideálního města spěchá do své ideální práce.

Tom